Du kan nu møde mig i de dejlige lokaler i RO terapi&yoga på Frederiksberg

Handelsbetingelser for køb af tjenesteydelser hos Trine Misser

Senest opdateret 30. juni 2022.

Generelle oplysninger

CVR: 43299131
Enkeltmandsvirksomhed, Psykologisk rådgivning
HjerteVision v/Trine Misser
c/o RO terapi og yoga
Godthåbsvej 7, 3. sal
2000 Frederiksberg
Tlf: 20 16 70 29
e-mail: info@trinemisser.dk
Etableret i 2022

Betaling

Betaling kan foretages med MobilePay eller kontant. Jeg modtager ikke Dankort.

Afbud 

Afbud meddeles senest 24 timer inden konsultationen via mail info@trinemisser.dk eller SMS til mobil: +4520167029.

Ved for sent afbud betales den fulde pris for den planlagte samtale.

Levering

Arbejdet leveres til den tid, det er aftalt med kunden. Læs i øvrigt afsnittet om fortrydelsesret.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du indgår aftale om at modtage en tjenesteydelse fra Trine Misser. Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået, hvor du også modtager din ordrebekræftelse/SMS/e-mail med bekræftelse.

Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give meddelelse om, at du ønsker at fortryde din bestilling af en tjenesteydelse hos HjerteVision v/ Trine Misser. Meddelelsen skal gives skriftligt på mail info@trinemisser.dk eller ved at ringe på telefon 20167029.

I din meddelelse skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst på denne side.

Kurser, workshops og arrangementer

Din tilmelding til kurser, workshops og arrangementer er gyldig, når du har betalt første rate (eller det fulde beløb). Det sker automatisk ved din tilmelding.

Hvis du fortryder din deltagelse inden 14 dage før arrangementets start, opkræves et administrationsgebyr på 10 % af kursusprisen.

Du kan ikke afmelde dig en workshop, et kursus eller et arrangement, når der er under 14 dage til afviklingen af arrangementet. Du kan dog forære din plads til en anden end dig selv, idet beløbet er betalt.

Når der er 14 dage eller under til arrangementets start, kan du derfor ikke længere få pengene retur. Betalingen refunderes ikke, selv om du er forhindret i fysisk fremmøde.

Aflysning eller ændringer i arrangementer

Kurser, workshops og arrangementer afvikles på de oplyste tidspunkter.
I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud.
I det tilfælde, at jeg er nødt til at aflyse et arrangement, vil du få det fulde indbetalte beløb retur.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten, når arbejdet er påbegyndt

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at jeg vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret, dvs. betaling for det antal timer, der er anvendt.

Hvis der er noget galt med tjenesteydelsen

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen, kan du kontakte mig på info@trinemisser.dk

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse.
Derfor bedes du med det samme kontakte mig, hvis du oplever problemer.

Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Hvad gør jeg med dine personlige oplysninger

Læs min privatlivspolitik her.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Trine på tlf. 20167029 eller mail info@trinemisser.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til det relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
e-mail: kfst@kfst.dk https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til- Forbrugerklagenaevnet

Standardfortrydelsesformular

Til:

HjerteVision v/Trine Misser
c/o RO terapi og yoga
Godthåbsvej 7, 3. sal
2000 Frederiksberg
Tlf: 20 16 70 29
e-mail: info@trinemisser.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om levering af følgende tjenesteydelser:

Modtaget den
Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
Dato