Du kan nu møde mig i de dejlige lokaler i RO terapi&yoga på Frederiksberg

”Compassion er en opmærksomhed omkring en andens lidelse koblet med en villighed til at gøre noget for aT lindre lidelsen”

- Thupten Jinpa, Grundlægger af CCT

Compassion er medfølelse

Compassion har sine rødder i buddhismen, men er en grundlæggende værdi, der findes i alle religioner. De senere år har man i den vestlige forskning i psykologi været opmærksom på fordelene ved at træne compassion. Forskningen viser, at vi ved at udøve compassion blandt andet opnår øget robusthed, mindre angst og stress samt bedre relationer til andre mennesker.

I compassion træner vi venlighed og medfølelse, både mod os selv og andre.

Compassion fokuseret terapi er udviklet på baggrund af en neurovidenskabelig tilgang, der knytter sig til blandt andet omsorg og tryghed samt vores relationer til andre mennesker. 

Vi rammes af bekymringer, vores følelser og lidelse løber afsted med os, og vi fokuserer på alt det negative.

I compassion fokuseret terapi tillægger vi vores følelser stor værdi, vi arbejder med at rumme vores følelser og rumme os selv med større accept og medfølelse for på den måde at opnå en større ro. 

For mig er compassion en væren – en måde at være i verden på og en måde at møde andre på. Compassion er for mig en vej til at få en dybere kontakt til mit hjerte, så jeg kan møde andre derfra.

Jeg træner compassion og er samtidig optaget af forskningen og psykologien bag compassion.

"Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind ... Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt ... Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden."

Paulus første brev til korintherne